Mercedes-Benz

Sol·lictud entrades Fira de Mostres.

Omple les següents dades i ens posarem en contacte amb tu per lliurar-te les entrades.

Per sol·licitar les entrades, és requisit indispensable ser major de 18 anys.

Els camps senyalitzats amb * són obligatoris.

*
*
*
*
*

De conformitat amb l'establert en els arts. 6.1.a), 7 I 8 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem
que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat del
responsable del tractament GARATGE PLANA, SA, amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis, així com
per mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa i els seus serveis.
Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert a la LO 15/1999, de 13 de
desembre, davant GARATGE PLANA, SA. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels
següents mitjans: protecció_dades.gplana@mercedes-benz.es. En virtut del que estableix el RGPD, vostè
també pot sol·licitar els drets a la limitació del seu tractament (art. 18) i a la portabilitat de les
dades (art. 20).

   
{"id":"850f5829_127f_4c79_a401_99010de6cfcb","path":"/content/spain/retail-1/garatge-plana/es/desktop/about-us/forms/entrades/jcr:content/formview","messagingModule":"dcsv2","success":"E-Mail enviado correctamente.","error":"Error en el envío. Por favor, inténtelo de nuevo.","closeButtonLabel":"cerrar","successHeadline":"Enviado","errorHeadline":"Error"}